بازی دو اژدها آتاری – Double Dragon Atari
بازی هلی کوپتر آتاری – Chopper Command Atari
بازی تانک آتاری  – Battlezone Atari
بازی  آزاد راه آتاری – Freeway Atari
بازی هواپیما آتاری نسخه دو – River Raid 2 attari
بازی ماشین مسابقه‌ای آتاری – Enduro attari
بازی دوز آتاری – tic tac attari
بازی اسکی آتاری – winter games attari
بازی کونگ فو آتاری – kung fu attari
بازی هواپیما آتاری – Air Raiders attari
بازی اسنوپی آتاری – Snoopy attari
بازی گاوچران آتاری – Stampede attari
بازی قدیمی قهرمان آتاری – Hero Attari
بازی ماهیگیری آتاری – Fishing Derby attari
بازی زیردریایی آتاری – Seaquest attari
بازی آتاری پسر جنگل – Jungle Hunt attari
بازی نقطه خور آتاری – Pac-Man attari
مسابقه ماشین بازی فرمول ۱ آتاری – Pole Position attari
بازی بوکس آتاری – boox attari
بازی مرد عنکبوتی آتاری – spider man attari
بازی پیت فال آتاری – Pitfall attari
بازی دزد و پلیس آتاری – KeystoneKapers attari‎
بازی هواپیمای آتاری – River Raid attari‎
بازی هواپیما آتاری – Ground Zero attari‎
بازی تنیس آتاری – tennis attari‎