تنظیم زوم بازی CS:GO

CS:GO Crosshair Generator
سبک
شفافیت
ضخامت
اندازه
فاصله
خط بیرونی
رنگ
نقطه زوم
حالت
پیشفرض
نقطه ای
صلیبی
کانتر 1.6
تنظیمات
متغیرها برای پیکربندی زوم

تمام کدهای بالا رو در کنسول بازی کپی کنید.