خانه نویسندگان مطالب توسط حمید رضا

حمید رضا

حمید رضا
80 مطالب 117 دیدگاه‌ها
حمیدرضا رضائی هستم کارشناسی نرم افزار کامپیوتر از 6 سالگی با بازی های کامپیوتری آشنا شدم